KalendariumAktualności

Okrągła rocznica Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym

Z okazji dziesięciolecia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym składamy Dyrekcji i Pracownikom placówki najserdeczniejsze życzenia pomyślności w dalszej działalności i skutecznego realizowania podejmowanych działań!

Tym samym zachęcamy do udziału w hucznych obchodach jubileuszu, program zapowiada się wyśmienicie! W programie występy znakomitych zespołów folklorystycznych, taniec towarzyski, zabawa taneczna i energetyczny koncert Future Folk!

Dziesięciolecie GOK Szczawin Kościelny

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Szczawinie Kościelnym odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny. Ośrodek działa na rzecz rozbudzania, tworzenia i upowszechniania różnych form kultury i sztuki, tworząc tym samym inspirujące środowisko dla lokalnej społeczności.

Działalność GOK

GOK realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania, które obejmują:

  1. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę: GOK jest miejscem, gdzie mieszkańcy Gminy Szczawin Kościelny mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne i kulturalne. Organizowane są warsztaty, zajęcia i wydarzenia kulturalne, które pozwalają na naukę i rozwijanie się przez sztukę.
  2. Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury: GOK dba o dziedzictwo kulturowe regionu, dokumentując je i udostępniając lokalnej społeczności. To także miejsce, gdzie można poznać historię i tradycje Gminy Szczawin Kościelny.
  3. Integrowanie społeczności lokalnych: GOK aktywnie działa na rzecz integrowania społeczności lokalnych Gminy. Tworzy warunki do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych.
  4. Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego: Ośrodek wspiera rozwijanie pasji artystycznych mieszkańców, zachęcając do udziału w amatorskim ruchu artystycznym i twórczych przedsięwzięciach.
  5. Promowanie folkloru i rękodzieła: GOK działa na rzecz zachowania i promowania folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, co przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego.
  6. Aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia: Ośrodek propaguje aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, organizując różnorodne formy aktywności ruchowej i rekreacyjnej.

Podsumowanie

Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym odgrywa kluczową rolę w życiu społeczności lokalnej. Jego działalność obejmuje szeroki zakres działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej kultury, dziedzictwa i aktywności społeczności. GOK jest miejscem, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie, uczestnicząc w kulturalnych i artystycznych wydarzeniach oraz działaniach sportowych.