Urząd

Wyniki badania wody z wodociągu publicznego Lubików

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie wystosował komunikat o wynikach badań prób wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Lubikowie, w gminie Sanniki. Obydwie kontrole – wewnętrzna Miasta i Gminy Sanniki oraz urzędowa – nie wykazały obecności mikroorganizmów chorobotwórczych.

Stacja uzdatniania wody w Lubikowie zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Lubików, Staropol, Osmolin, Osmólsk, Krubin, Działy, Lwówek, Sielce, Lasek, Brzezia, Brzeziny, Wólka Niska i Sanniki.